Safron

Shop

Safron

Sold: 0

1,599,000

Saffron là tên gọi của một loại gia vị đắt và quý hiếm bậc nhất thế giới, được sản xuất từ nhụy hoa nghệ tây.
Loại cây này khá đặc biệt khi chỉ cho hoa trong một thời gian rất ngắn, từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 11 và mỗi cây hoa nghệ tây chỉ có 4 hoa, mỗi bông hoa có 3 nhụy.

1,599,000

Add to cart
Mua Ngay

Saffron là tên gọi của một loại gia vị đắt và quý hiếm bậc nhất thế giới, được sản xuất từ nhụy hoa nghệ tây.
Loại cây này khá đặc biệt khi chỉ cho hoa trong một thời gian rất ngắn, từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 11 và mỗi cây hoa nghệ tây chỉ có 4 hoa, mỗi bông hoa có 3 nhụy.

brand

Tổng hợp

0
X