Chính sách đổi trả với sản phẩm mua tại TTN:

Thời hạn hoàn trả: 3 ngày kể từ ngày mua sản phẩm

Điều kiện hoàn trả: lỗi ngày sản xuất, sản phẩm nguyên vẹn, không trầy xước

Phương thức hoàn trả: đổi sản phẩm tương tự khác

Những trường hợp được đổi trả và khách hàng không phải chịu phí phát sinh (trừ khi đổi qua sản phẩm có giá cao hơn thì khách hàng bù thêm đúng khoản đó)